Zobacz inne przedmioty:

Jednostka i grupa społeczna

Rodzina jako podstawowa grupa społeczna

 • Jednostka

 • Grupa społeczna

 • Rodzina

  • Rodzina jako podstawowa grupa społeczna

  Definicja rodziny

  Rodzina jest najmniejszą, najstarsza i najpowszechniejszą formą życia społecznego. Rodzinę tworzą mężczyzna i kobieta, połączeni węzłami małżeńskimi, ich dzieci oraz krewni z obu stron.

   

  Struktura rodziny

  Struktura rodziny składa się z dwóch części:

  • linia wstępna - rodzice, dziadkowie, pradziadkowie
  • linia zstępna - rodzice, dzieci, wnuki, prawnuki.

  Rodzina jest podstawowa komórką społeczną, która w znaczeniu historycznym podlega zmianom. Podczas badań przeprowadzonych wśród Polaków na temat wartości, rodzina znalazła się na drugim miejscu, po zdrowiu.

   

  Funkcje rodziny:

  • Prokreacyjna - polega na zaspakajaniu potrzeb emocjonalno – rodzicielskich współmałżonków, pozwala na biologiczne przetrwanie społeczeństwa;
  • Seksualna - polega na społecznej akceptacji formy współżycia płciowego;
  • Ekonomiczna - to zaspakajanie materialnych potrzeb rodziny;
  • Opiekuńczo–zabezpieczająca - polega na opiece nad dziećmi, chorymi i starszymi oraz zabezpieczeniu środków potrzebnych do życia;
  • Socjalizacyjna - polega na wychowaniu potomstwa i nadaniu swoim członkom odpowiedniej pozycji społecznej;
  • Rekreacyjna (rekreacyjno- towarzyska) - umożliwia zaspakajanie potrzeb odpoczynku, relaksu, rozrywki;
  • Kulturowa - pomaga przekazać dzieciom dziedzictwo kulturowe, zapoznać z dziełami sztuki, literatury itp.
  • Kontrolna - członkowie rodziny kontrolują swoje zachowanie i wymuszają zachowanie społecznie akceptowane;
  • Klasowa - wyznacza miejsce w strukturze społecznej swoim członkom.

  Problemy rodziny:

  Problemy współczesnej rodziny mają różnorodny charakter. Mogą pojawić się zjawiska patologiczne takie jak alkoholizm, bezrobocie, czy konflikty pokoleniowe. Poważnym zagadnieniem jest zanik więzi rodzinnych wywołany emigracją zarobkową rodziców lub jednego z nich. Kryzys współczesnych rodzin przejawia się w:

  • Spadku liczby zawieranych małżeństw,
  • Spadku dzietności,
  • Wzroście liczby rozwodów,
  • Zaniku więzi pomiędzy pokoleniami.

  Rodzaje rodziny:

  Rodzina nuklearna - oznacza, że tworzą ją dwa pokolenia tj. rodzice i dzieci. Z czasem usamodzielnione dzieci pozostawiają rodziców samych, co stwarza poważne problemy socjalne - opieki nad ludźmi starszymi. Dlatego też szybko rozwija się geriatria - dziedzina medycyny zajmującej się osobami w podeszłym wieku. W społeczeństwach Europy i Ameryki Północnej pojęcie rodziny nuklearnej jest coraz bardziej powszechne.

   

  Rodzina wielopokoleniowa - jest rodziną tradycyjną, obejmującą kilka pokoleń. Występuje najczęściej w społeczeństwach słabo rozwiniętych.

   

  Socjologowie rozróżniają kilka typów rodzin. W zależności od kryterium klasyfikacji wyróżniamy rodziny:

  • Monogamiczne - dwoje małżonków;
  • Poligamiczne - np. jeden mężczyzna wiele kobiet (poligymia) lub jedna kobieta wielu mężczyzn (poliandria). Związki wielu kobiet i wielu mężczyzn nazywa się multilateralizmem;
  • Endogamiczne - oboje małżonków pochodzi z jednej zbiorowości;
  • Egzogamiczne - małżonkowie pochodzą z różnych zbiorowości;
  • Patriarchalne - dominacja mężczyzny;
  • Matriarchalne - dominacja kobiet;
  • Patrylinearna - dziedziczenie nazwiska i majątku występuje po ojcu;
  • Matrylinearna - dziedziczenie nazwiska i majątku następuje po matce.

  Rodzina w świetle prawnym

  Stosunki rodzinne podlegają określonym normom prawa moralnego, obyczajowego

  i religijnego. Stosunki te reguluje prawo rodzinne i opiekuńcze. Źródłem prawa rodzinnego jest Kodeks rodzinny i opiekuńczy uchwalony 25 lutego 1964 roku (wraz ze zmianami).

   

  Wstąpienie w związek pomiędzy mężczyzną i kobieta podlega legalizacji tzn. prawu wewnętrznemu Kościoła lub związków wyznaniowych, dokonuje się w obecności duchownego, który stwierdza iż oświadczenie woli współmałżonków zostało złożone w jego obecności. W Polsce regulacje prawne przy zawieraniu związków małżeńskich zapewnia Konkordat podpisany pomiędzy państwem a Kościołem w dniu 28 lipca 1993 roku.

   

  Rodzina na mocy orzeczenia sądu może przyjąć dziecko obce, krewne lub powinowate na warunkach przysposobienia, czyli adopcji.

   

  Przeszkody w zawarciu małżeństwa:

  • Nie ukończony 18-ty rok życia;
  • Całkowite ubezwłasnowolnienie spowodowane chorobą psychiczną;
  • Pozostawanie w związku małżeńskim;
  • Pokrewieństwo wynikające z linii prostej.

  Ustanie małżeństwa następuje w wyniku śmierci (uznanie za zmarłego) jednego z współmałżonków lub rozwodu.

  Zamknij

  W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów na6.pl/cookies.pdf